Bilkørekort tilmelding

DU MÅ STARTE PÅ KØREKORT 3 MÅNEDER INDEN DU FYLDER 17 ÅR.

DU MÅ GÅ TIL TEORIPRØVE 1 MÅNED INDEN DU FYLDER 17 ÅR.

DU MÅ GÅ TIL KØREPRØVE DEN DAG DU FYLDER 17 ÅR.

DU KAN TILMELDE DIG ALLEREDE NU UNDER “TILMELDING” ØVERST PÅ SIDEN.

Persondatabehandling og samtykke

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Mobilnummer

E-mail

Cpr.nr

(Cpr.nr bruges til oprettelse af kørekort forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Kolding Trafikskole, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Ved accept af handelsbetingelserne, accepterer du samtidig at Kolding Trafikskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Administrationen for Kolding Trafikskole og din kørelærer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

De firmaer og personer som vedligeholder vores hjemmeside, har ligeledes adgang til de indsamlede data.

Vi opbevarer cpr-nummeret krypteret

Vi opbevarer ikke yderligere kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Koldingtrafikskole.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger om dig.

Som registreret hos Kolding Trafikskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven.

Elektronisk henvendelse

Ved tilmelding på Koldingtrafikskole.dk giver du os samtidig samtykke til, at Kolding Trafikskole må kontakte dig via e-mail, SMS, Snapchat, Messenger og telefon.

Henvendelse kan bestå i:

– Kommunikation om køretider og andre ydelser

– Udsendelse af fakturaer

– Rykker skrivelser ved manglende betaling

– Oplysninger om dit kørekortforløb, f.eks. remindere

Fotosamtykke sociale medier

Ved bestået køreprøve, kan der efter dit valg, blive taget et foto, som lægges på de sociale medier. Når du samtykker til at få taget et sådant foto, giver du automatisk samtykke til at Kolding Trafikskole må offentliggøre det på relevante sociale medier. Du kan til enhver tid nægte at få taget fotoet, ligesom du til enhver tid kan bede om at få det slettet på de sociale medier igen.

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare dem.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse via mail til fogd@mail.dk

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.

Tilmeld dig her